is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze Koningin-Moeder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En een luide vreugdekreet daverde over de steden en dorpen en gehuchten van Oud-Holland, toen 31 Augustus 1880 Prinses Wilhelmina geboren werd.

Telkens had de doodsklok over het oude, geliefde Oranjehuis geluid. En de sombere Delftsche grafkelder was niet te verzadigen.

13 Januari 1879 was 's Konings eenige broeder, Prins Hendrik, dien hij meermalen zijn rechterhand noemde, hem door den dood ontrukt, en 11 Juni van hetzelfde jaar stond de bejaarde Vorst bij de lijkbaar van zijn oudsten zoon, Prins Willem ....

Met bevend hart had 't volk, dat Oranje minde en Oranje droeg op de vleugelen des gebeds, gebeden:

Geef, Heer! in Uwe Raadsbesluiten d' Oranjestam weer nieuwe spruiten ....

Maar was dat eigenlijk niet te veel gevraagd?

Mocht men op verhooring van die bede wel hopen?

En zie — dat gebed was nu verhoord!

Uit den schier afgehouwen tronk bloeide jong, nieuw leven op!

Koningin Emma drukte in blijde moederweelde haar dochter aan 't hart.

En die dochter was Neerlands hope.

Voor dat Koninklijk kind klom uit kerk en woning en hut de bede tot Hem, Die 't oude verbond tusschen Nederland en Oranje weer had bestendigd.

Ja, voor dat kind werd gebeden, vurig gebeden.

Maar zou men daarbij de moeder hebben kunnen vergeten ?