is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze Koningin-Moeder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immers ook onze jongens en meisjes, die Vaderland en Vorstenhuis liefhebben?

Zóó is 't altijd geweest.

Godlof! — nóg is 't niet anders.

★ ★

*

Koningin Emma was Regentes, maar tegelijk was zij Koningin-Moeder.

Zóó zag ons volk haar zelfs in de eerste plaats: als Moeder van het kind, dat eens zitten zou op den troon der Oranjes.

Hoe stelde dat volk belang in alles wat 't leven van „Ons Prinsesje" betrof!

Eigenlijk is dat iets vreemds, iets wonderlijks. Want ons Nederlandsche volk is nuchter en koel, komt niet spoedig in beroering en is o zoo spaarzaam in 't uiten van zijn liefde.

Maar voor Oranje heeft 't altijd een uitzondering gemaakt dan verloor t zijn koelheid en raakte in vervoering. Zóó was t vroeger en zóó is 't nóg.

„Ons Prinsesje zou eens, zoo God wilde, Koningin der Nederlanden zijn, en daarom lag in de handen der KoninginMoeder zulk een gewichtige taak.

Toen de rouwtijd voorbij was, maakte Koningin Emma zich op het Nederlandsche volk zijn toekomstige Koningin voor te stellen.

Onvergetelijk is de tijd, die toen aanbrak. Dat is al weer vele, vele jaren geleden, maar de mannen en vrouwen, die van die eerste ontmoeting tusschen Koningin en volk getuigen waren, zijn t nóg niet vergeten.

Ja, 't Nederlandsche volk wist zich met sterke banden verbonden aan de laatste spruite uit het oude Oranjehuis, t Had zijn Koningin vurig lief, maar niet minder de Moeder, die zich zoo ten volle gaf aan de verheven en schoone taak, die zij bij de aanvaarding van het Regentschap met deze woorden op zich had genomen: Ik zal er mij bijzonder op toeleggen de Koningin gehechtheid aan de Grondwet en liefde voor haar volk in te boezemen.