Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezuiverd, en dat hare goederen Gode gewijde goederen waren, waarin door de Reformatie geen verandering was gebracht.

De oorlog, aldus Yoetius, was niet gevoerd tegen Kerken, beneficiën, gasthuizen en andere pieuze fundaties, en daarom konden hunne goederen geen oorlogsbuit zijn. De obligatie ad pios usus op de geestelijke goederen rustende was door de Reformatie, volgens hem, met verbroken. De geestelijke goederen waren geestelijke goederen gebleven. De Overheid had zorg te dragen dat het gebruik der goederen aan hun bestemming ad pios usus, kerkelijke of andere, beantwoordde.

Ik geloof niet dat Yoetius erkende dat er „bona vacantia" waren, die als zoodanig aan den Staat konden vervallen. Ik verwijs voor wat Voetius daaromtrent leerde naar de „Rede" van Hora Siccama.

I

Sluiten