is toegevoegd aan uw favorieten.

De betekenis van de psychologie van de theologische praxis. De psychotherapie tegen de achtergrond der christelijk-reformatorische wereldbeschouwing. De waarde van de psychologie voor het practische pastorale werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

besteden aan de levende mens met al zijn concrete levensnood en levensmoeilijkheden. Behalve een echt-bijbelse religieuse fundering der ethiek kan ook een juist psychologisch inzicht de ethiek voor dat gevaar behoeden.

Eindelijk geldt dat niet minder ten opzichte de theorie en de practijk der zielzorg. Natuurlijk zielzorg in de gemeente van Christus is iets wezenlijk anders dan psychologie of psychotherapie. Zielszorg moet centraal dienst des Woords blijven, verkondiging van het Evangelie der goddelijke verzoening aan zielen, die bovenal de vrede met God in Christus nodig hebben. En wee de zielszorg, die in psychotherapie zou ontaarden.

Maar intussen is het en blijft het zielszorg. En om deze recht te beoefenen is kennis en begrip van 's mensen psychisch bestaan, is inzicht in zijn psychische structuur en in zijn psychische nood onmisbaar.

De verdere uitwerking van deze laatste overtuiging laat ik nu liever aan mijn co-referent, Ds Harder, over.