is toegevoegd aan uw favorieten.

De betekenis van de psychologie van de theologische praxis. De psychotherapie tegen de achtergrond der christelijk-reformatorische wereldbeschouwing. De waarde van de psychologie voor het practische pastorale werk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graven niet nader te vatten, in elk geval in geen psychologisch en geen psychogenetisch schepnet te vangen. Tertullianus zeide reeds: conscientia optima testis divinitatis, het geweten is de beste getuige der Godheid 1). Zonder deze relatie kan de schuldige mens alleen maar ondergaan, want hij is hopeloos. Men zie daartoe Sartres' toneelstuk „Huis clos", gesloten deuren. Doch met de aanvaarding van die relatie is er gegeven de juiste richting voor het schuldbevrijdende berouw. Immers is het geweten van God afkomstig, dan is het berouw metaphysisch-religieus doorlicht. Dan geen justificatie meer, doch een disculpatie door God geschonken langs de weg der Justificatie (met hoofdletter). Hier spreekt de bijbel wel zeer hoopvolle en duidelijke taal.

*) Aangehaald bij W. J. Aalders.