is toegevoegd aan uw favorieten.

Suggestie en religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hand van wat psychologen en psychiaters als Mesmer, Braid, Coué, Liébault, Beaudouin, Jung, Ludwig Klages, Erwin Strauss, Lesley S. Weatherhead, Rick Renny, Carp, v. d. Horst, Westerbeek, Tolsma e.a. ons vertellen

aangaande de suggestie.

Wij zullen u het vermoeiende van al te veel citaten besparen. Zowel gedachtengangen als voorbeelden vinden wij telkens terug bij de verschillende auteurs.

Laat het genoeg zijn te vermelden, dat ik de analvse der suggestie ontleend heb aan deze en nog andere niet genoemde schrijvers.

Wij willen de volgende punten behandelen:

le. Wat is suggestie?

2e. De suggestor.

3e. De gesuggereerde en zijn positieve en negatieve suggestibiliteit.

4e. De inhoud van de suggestie.

5e. Is de suggestie als middel in de evangelisatie een bruikbaar en geoorloofd middel?

le. Wat is suggestie?

Allereerst heeft vooral de nieuwere psychologie ons wel diep overtuigd, dat de suggestie als zodanig niet iets minderwaardigs is, maar een onloochenbaar belangrijk psychologisch gegeven. Ook de meest nuchtere „protestant" tegen de suggestie, maakt in zijn protest overvloedig gebruik van de suggestie, omdat hij zelf daardoor gesuggereerd is. Hij bestrijdt slechts bepaalde suggesties.

Overal, waar mensen elkaar ontmoeten, werkt de macht der suggestie van de ene mens op de andere. Velen vinden het beneden hun waardigheid te erkennen, dat ze onder suggestie zouden handelen of oordelen, omdat zij menen, dat dit een aanslag zou zijn op hun