is toegevoegd aan uw favorieten.

Suggestie en religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gaat om uw zaak, ja om uzelf. Dat is een ander weten dan b.v. het weten van de biologische functie van de „groene kleur" in een blad aan een boom, of het weten, dat Amenotep de zoveelste toen en toen leefde.

d. De aard van de „wij-verbondenheid". De „Wirpsychologie' van Künkel heeft de aandacht gevestigd op de gevoelsverhoudingen van de menselijke persoonlijkheid ten opzichte van de collectiviteit. Het „ik" is in vele opzichten de neerslag ener collectiviteit, een religieuze of sociale of nationale of rascïstische collectiviteit. Wanneer de suggestor de mond der collectiviteit is, zal zijn suggestie vlotte ingang vinden.

Maar ook is van groot belang de dispositie en de structuur van de gesuggereerde. Van veel belang voor de meerdere of mindere mate van suggestibiliteit in positieve en negatieve zin is: de leeftijd, het karakter, het type, het temperament. Van grote betekenis zijn verder: de voorrang van het dionysische en collectieve of van het apollinische en individuele, het angstgevoel, de behoefte aan geborgenheid, het gebrek aan critisch denkvermogen of het „eigen machtsgevoel" door het bewuste denken, de realiteitszin, de eerzucht, en niet het minst de autoriteitsgebondenheid.

Wanneer iemand groot crediet heeft en zijn persoonlijkheid als gezaghebbend erkend wordt, dan is zijn mening a priori gezaghebbend, omdat zijn woord een stuk van zijn persoon is.

Wij zeggen: „Wij moeten het persoonlijke van het zakelijke onderscheiden". Maar het feit, dat dit zo dikwijls gezegd moet worden, bewijst reeds, hoe moeilijk het is „zakelijk" te zijn.

En daarbij, ook zij, die menen zeer zakelijk en nuchter te zijn, hebben ook hun autoriteiten en laten zich ook