is toegevoegd aan uw favorieten.

Suggestie en religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart; Hij nam het stenen hart weg en gaf een vlezen hart.

Het stenen hart is geestelijk dood voor het Woord Gods, voor de suggestie Gods. Het stenen hart aanvaardt de suggestie niet, omdat de voorstellingsbeelden in dat onwedergeboren hart kortsluiting maken met voorstellingsbeelden van de suggestie.

De suggestie roept wakker en maakt de aanwezige voorstellingsbeelden levend en actueel.

De onwedergeboren mens heeft een hart vol zondige Godevijandige voorstellingsbeelden. In het hart sluimeren alle zonden, het is de poel van ongerechtigheden, de vuile bron van zonden, ja, nog meer, daar wortelt het centrale neen-zeggen tegen God, de religieuze zonde. De duivel heeft gemakkelijk werk. Hij suggereert en ons zondig hart, dat catathyme voorbewuste leven, reageert daarop positief. Duivel en onwedergeboren hart hebben gemeen de anti-theocentrische wortel.

Wij zijn van nature positief suggestibel voor elke suggestie van de duivel. „Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle."

De duivel is geniaal, het monster met duizend grijpvingers, die de zwakke plek weten te vinden.

De invalspoort om de zondige suggestie te laten toeeigenen en te realiseren.

De H. Schrift heeft ontstellend juist — niet in moderne wetenschappelijke termen, maar in beelden en directe levenstaal — zowel de zonde als wedergeboorte, geloof en bekering getekend.

Ik denk aan wat Jacobus (1 vs. 14—15) zegt: God brengt een mens nooit in verzoeking. God suggereert nooit tot het kwade. „Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde, en als de zonde volgroeid is, brengt zij