is toegevoegd aan uw favorieten.

Suggestie en religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mag ik nogeens het beeld van zoëven gebruiken? In de wedergeboorte wordt de gegrendelde deur, waarvan geen mens de sleutel heeft, en die geen mens met alle kanonnen kapot kan schieten, door God zelf van binnen uit op geruisloze wijze geopend. Wanneer God ons gebruikt om deuren te openen of kapot te schieten, dan staan we telkens voor het verrassende wonder, dat wij met de sleutel een reeds door God geopende deur openen of met het kanonvuur een deur forceren, die reeds open stond. In werkelijkheid is God de prediker en zielszorger altijd een stap vóór, zoals God Paulus in de opening van het hart van Lydia een stap vóór was.

Maar... in het werk van geloof en bekering bedient God Zich van mensen en van tussen-menselijke verhoudingen. En dan meen ik, dat God Zich bedient van de mens, zoals hij is, met al die wonderlijke psychische en geestelijke krachten.

Het is dwaasheid om uit vrees de goddelijke factor te verliezen, nu ineens een beschouwing van de mens in dienst van het Evangelie te hebben, die geen concrete reële mens meer is, en te opereren met een uitgeholde mens, een soort machine of dood instrument, of een cerebraal wezen.

Het is Gods souvereine verkiezing geweest, Zijn Evangelie niet door middel van gramofoonplaten en tractaatjes, maar door de levende verkondiging van Zijn Woord door geroepen mensen te laten geschieden.

En Hij weet beter dan de beste psychologen, „welk maaksel" we zijn, toegerust met psychische krachten, groter, dieper en breder dan wij ons bewust zijn, zó groot en diep, dat we huiveren van ons zelf. God wist, welke kansen en risico's daaraan verbonden zijn.

En zoals God in de inspiratie van apostelen, profeten en evangelisten het diepe mens-zijn en het speciale mens-