is toegevoegd aan uw favorieten.

Suggestie en religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn niet heeft uitgeschakeld of gedood, zodat de mens een uniform gedachtemonstrum zou zijn, maar juist ingeschakeld en geheiligd heeft, zo gebruikt God „uitverkoren vaten" tot Zijn dienst. En hoe rijker een mens geïnstrumenteerd is in zijn voorbewuste en bewuste leven, des te bruikbaarder instrument is hij voor God!

Maar tegelijk bedenken wij, dat God Zich nooit hierdoor bindt, doch telkens souverein deze waarheid doorbreekt.

Ook de kracht der suggestie, der onopzettelijke suggestie, de kracht van het fluïdum der menselijke persoonlijkheid, de kracht van de doorleefde waarheid, de kracht der overtuiging, de kracht van het martelaarschap, de kracht van het denken en willen en doen en gevoelen gebruikt God!

En wie meent, dat met de erkenning van het rijke menselijke intermediair het werk Gods vermenselijkt wordt, vergist zich schromelijk en wil wijzer zijn dan God, Die het risico — inderdaad het risico, maar niet alleen het psychologisch, óók het rationele risico in dogmavorming b.v. en nog meer risico's — heeft aanvaard, om zó Zijn Rijk te verbreiden.

Het is daarom dwaasheid om zich van dit zeer gecompliceerde en subtiele verschijnsel, van deze hele problematiek van het subjectieve element af te maken door een vlucht in 't objectivisme. „Het Woord is het Woord" en het doet er niet toe, hoe en door wie het gebracht wordt, is een onhoudbare stelling, die door Schrift en ervaring luide weersproken wordt.

Deze stelling schijnt voor velen niet te gelden in een tijd van vacature en voor de beroepingscommissie, die zeer omzichtig te werk gaat in haar keuze, maar wel te gelden, zodra de predikant ter plaatse zijn intrede heeft gedaan.