is toegevoegd aan uw favorieten.

Geestelijke gezondheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BROCHUREN-REEKSEN

„Het doel dezer uitgaven: de verbreiding van degelijke kennis op allerlei gebied in een vorm die onder het bereik valt van alle beurzen".. .

| i „GROOTE GODSDIENSTEN . Per nr. f 0.40

5 \ Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f3.—

* ] „UIT ZENUW- EN ZIELELEVEN". Uitkomsten van ^ Psychologisch Onderzoek. Per nr. f 0.40

a I Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.—

S / „DE PROTEST ANTSCHE ZENDING". Een reeks K ( Monographieën. Redacteur: „ % Per nr. f 0.40

Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f3.—

„PRO EN CONTRA" betreffende Vraagstukken van Algemeen Belang. per nr f 0.40.

Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f3.—

„LEVENSVRAGEN". Een brochurenreeks voor allen die in den Geestesstrijd onzer dagen belang stellen. Per nr. f 0.40 Per serié van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.—

„KERK EN SECTE", beschreven -door de eigen Vertegenwoordigers. Redacteur: Prof. Dr. s. D. van veen.

Per nr. f 0.40; per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.— „PAEDAGOGISCHE VLUGSCHRIFTEN" voor.Ouders en Opvoeders. Redacteuren: Jan Ligthart en R. Casimir.

Per nr. f 0.40; per serie van 10 nrs. (bij inteek.) 'f 3.

„GROOTE DENKERS" door Dr. A. H. de Hartog en Dr Julius de Boer. per nr. f 0.40

Per serie van 6 nrs. (bij inteekening) f 2.—" „REDELIJKE GODSDIENST". Geschriften voor onzen tijd. Redactie : een Commissie van wege den Ned. Protestantenbond. ' Per nr. f 0.40 Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.— „UIT ONZEN BLOEITIJD". Schetsen van het leven onzer Vaderen in de XVIIe Eeuw. Redacteur: Prof. Dr. S. D. van Veen.

Per nr. f 0.40; per serie van 10 nrs. (bij inteek.) f 3.

„LOTUS-SERIE". Theosophische Handboekjes. Per nr. f 0.40 Per serie van 10 nrs. (bij inteekening) f 3.—

„ONZE POLITIEKE PARTIJEN", beschreven door hare eigen Vertegenwoordigers. Per nr. f 0.40

Compleet in 9 stukken f 3.—. Compleet gebonden f 3.50

jjj^. Van al deze reeksen uitvoerig prospectus op aanvraag bii de HOLLANDIA-DRUKKERIJ te Baarn. '