is toegevoegd aan uw favorieten.

Geestelijke gezondheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de harde realiteit kan in het later leven aanleiding geven tot zeer pijnlijke conflicten.

Bij abnormaliteit wordt licht het denken beïnvloed en spoedig ook worden afwijkingen op school bemerkt. Natuurlijk mag men foute oordeelen, voorkomend uit speelschheid, onnadenkendheid, onwetendheid, niet aan abnormaliteiten toeschrijven. Evenmin moet men zich al te ongerust maken over bizarre voorstellen, die kinderen, en vooral jongelui in den puberteitsleeftijd, soms doen. Brave ouders en opvoeders gaan er tegen redeneeren, maar gewoonlijk heeft dit ten gevolge, dat het kind nog meer verhardt in zijn opinie. Zoo vindt een jongen, dat men gerust menschenvleesch zou kunnen eten; „waarom niet. Ik zou het wel eens graag willen proeven", e. d.

Bepaalde geestelijke afwijkingen gaan gepaard met ideeënvlucht. De gedachten blijven geen oogenblik bij hetzelfde punt, vliegen van 't een op 't andere over. In bonte volgorde rijgen melodieën, spreuken, gesprekken zich aan elkaar, 'n Begin hiervan vindt men bij Multatuli, bij wien ook de meest verscheidene, aan elkaar vreemde denkbeelden zich opvolgen. Elkeen kent ook in 't dagelijksch leven wel kinderen, die in eens „druk" kunnen gaan doen, door 't „dolle" heen raken, en wier woordenstroom en gedachtenvloed men dan ook zoekt te beperken. Ook in de flux de bouche van sommige geëxalteerde naturen, die bijv. pas tot een nieuw geloof of een nieuwe overtuiging zijn overgegaan, vindt men wel eens een licht begin van ideeënvlucht.

Het tegenovergestelde is de r e m m i n g, de verlangzaming van het denken. „Het is alsof mijn hoofd stilstaat, mijn gedachten willen niet meer mee, ik kan heelemaal niet meer denken", hoort men dan klagen. Zwaar en moeilijk worden nieuwe dingen opgenomen en ze dringen bijna niet tot het bewustzijn door. Ook ontstaat piekeren over een bepaald, soms onbeduidend punt. Dikwijls schrijft de

256