is toegevoegd aan uw favorieten.

Geestelijke gezondheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeker is het, dat de gewenning een surrogaat kan zijn en tot handelen leiden.

Ten slotte zij nog gewezen op bizondere toestanden.

Lichamelijk zijn slaap, droom, spijsvertering, bedwateren belangrijk. Onrustige slaap, laat inslapen, staan tegenover de minder verontrustende slaperigheid, die bij oudere leerlingen, die veel schoolwerk hebben, gepaard gaat met moeheid, zich ook dikwijls uitend in wrevelige stemming.

Bij nerveuse kinderen komt ook voor gestoorde spijsvertering. Braken, soms op geregelde tijden, hebben verschillende onderzoekers als uiting van nervositeit gevonden ; zoo bij vele eenige kinderen.

Het boven gezegde zullen wij nu samenvatten in een aantal punten, waarop gelet kan worden. Nog eens zij er op gewezen, dat ziekte zich gewoonlijk openbaart door meerdere symptomen en dat een afwijking van het gemiddelde niet een abnormaliteit behoeft te beteekenen. En eveneens mag er zeker wel op worden gewezen, dat het schadelijk is, altijd op „een kind om te zien".

Lichamelijke toestand.

Slaap, droom.

Bedwateren.

Braken? Periodiek braken?

Zintuigen: normaal van scherpte ?

W aarnemen.

Neemt het kind normaal waar?

Verenging van het gezichtsveld?

Woorddoofheid, woorden niet verstaan?

Het gevoel van pijn te sterk of te zwak ?

Voorstellingsleven.

Bezit het kind duidelijke concrete voorstellingen in overeenstemming met zijn leeftijd ?

Heeft het begrippen, overeenkomende met zijn leeftijd?

262