is toegevoegd aan uw favorieten.

Geestelijke gezondheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dwang- of angstvoorstellingen?

Illusies, hallucinaties ?

Normaal geheugen? (nauwkeurig, geordend, duurzaam? of daaraan tegengesteld ?).

Bizonder sterk geheugen voor sommige dingen (bv. getallen?)

Wegvallen van geheele groepen van voorstellingen?

Te levendige fantasie?

Onderwerpen dei fantasie?

Spreken (stotteren, stamelen, tempo ?).

Zinsbouw (verwarringen, herhalingen, overslaan, ongeordendheid ?).

Schrijven (veranderingen in het schrift?).

Gevoelens, (heftig, snel af wisselend; overwegen van lust- of leedgevoelens; drift- of huilbuien ?).

Stemming (kalm en gelijkmatig, gedrukt of vroolijk, ongelijkmatig ?).

Aard der gevoelens, soort van interesse (sport, lectuur, muziek, studie; verzamelen?).

Sexueele gevoelens aanwezig? abnormiteiten?

Moreel gevoel (aanwezigheid van schuldbesef en berouw; plichtsgevoel; medegevoel ?).

Actief of niet actief?

Volhardend of veranderlijk?

Zichzelf beheerschen of zich maar laten gaan ?

Bestaat het vermoeden, dat de geestelijke gezondheid beschadigd is, dan roepe men den arts. Heeft men op bovenstaande dingen acht gegeven, dan zal men den arts op vele zijner vragen kunnen antwoorden en hem helpen aan materiaal voor het stellen zijner diagnose. Vragen wij thans, wat de ouders kunnen doen, om de geestelijke gezondheid te bevorderen en bewaren.

II

Ook voor ons gebied geldt, dat de opvoeding moet

263