is toegevoegd aan uw favorieten.

Geestelijke gezondheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder moet er absoluut geen alcohol gebruikt worden door kinderen, noch mogen ze rooken. Men schatte ook dit laatste niet gering. In Amsterdam is onlangs een duidelijk uitgesproken psychose bij een 13-jarigen jongen voorgekomen, die op een tabaksfabriek werkte en ook nog veel rookte.

Eindelijk hoede men het sexueele leven van het kind en beware het voor het aanstootelijke. Er bestaat een berg literatuur over het vraagstuk, of men de kinderen zal inlichten, ja dan neen. Met tact geschied, tegen den enkeling, ben ik er een beslist voorstander van. Misschien zou het beter zijn als het kind uit zichzelf, langs natuurlijken weg en door vergelijking met de dierenwereld, tot het begrip kwam, maar in onze groote steden staat men practisch voor de keus : laten inlichten door vriendjes of vriendinnetjes, (en op wat manier dan), of door de ouders.

Men lette er op, dat het kind in de buurt der genitalia geen jeukende uitslag heeft, niet met zijn handen bij die deelen is. Opgroeiende jongens en meisjes moet men vooral 's morgens niet wakker en soezend in bed laten liggen. Ook zorge men voor geregelde defecatie — veel ouders letten te weinig op den stoelgang hunner kinderen!

— wake voor overvulhng van de ingewanden voor 't slapen gaan, bevordere lichaamsbeweging, lette op de lectuur.

Lijdt het kind eenmaal aan masturbatie, dan is het zeer afkeurenswaardig, het kind met allerlei schrikbeelden lastig te vallen. Men bereikt er niet mee, dat het kind zijn gewoonte nalaat, maar wel, dat het kind angstig wordt, vol zelfverwijt en zelfverachting. De gedruktheid, de psychische worstelingen en slingeringen tusschen willen en niet-willen, het verliezen in die worsteling, zijn een even groot kwaad — er zijn er, die het gróóter kwaad vinden

— dan het zaadverlies en de zenuwspanning, ontstaan door de daad. Men zij dus wel zeer voorzichtig.

Soms willen ouders niet gelooven, dat hun kind aan

275