is toegevoegd aan uw favorieten.

Heeft Calvijn ooit bestaan?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvoudig een anachronisme, dat bij onderzoek zich zelf verraadt.

Naar luid der geschiedenis — we meenen reeds min of meer onze betiteling „legende" gerechtvaardigd te hebben — schrijft Calvijn te Bazel in 1533 het eerste gedeelte van zijn beroemde Institutie.

Ieder die dit werk kent zal toestemmen, dat het een eerezuil is voor den schrijver. Het moge niet zijn wat men er soms van maakt, een Vademecum tot voor Calvinistisch staatsrecht toe, toch is en blijft het een meesterstuk in zijn soort.

Doch juist de voortreffelijkheid der Institutie bewijst ons, dat zij onmogelijk het werk kan zijn van een 24-jarig jongmensch, van een jongen Calvijn. We hebben hier weer te doen met een dier — goedbedoelde — verheerlijkingen van een partijstichter, die als zielkundig onmogelijk, den detikenden lezer onmiddellijk als onwaar treffen. Gelukkig hebben we ook een bewijs dat elk vatten kan. 't Boek is opgedragen aan Koning Frans I, de opdracht richt zich tot hem. Nu was Frans, al had hij groote gebreken, toch een welopgevoed, hoffelijk man — al te hoffelijk in zekere gevallen. Laat het zich nu denken dat hij, de „Vader der letteren", onbeleefd genoeg zou geweest zijn, op een woord zoo openlijk tot hem gericht geen bescheid te geven? Toch heeft niemand ooit van zulk