is toegevoegd aan uw favorieten.

Heeft Calvijn ooit bestaan?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdt hij op te zijn. De bedoeling is duidelijk. Hem langer te laten leven, zou slechts den indruk van zijn grootsche verschijning verzwakt hebben. Nu nadert zijn einde op Paschen, het feest der Opstanding; schoone, treffende symboliek voor wie haar beteekenis vat!

Beza is hem tot trooster, straks zijn opvolger. We gelooven niet te missen, als we in Beza niemand anders zien dan den Bezaleël des Ouden Testaments. ]) We weten het, deze was de man die de tent des Heeren naar Mozes' voorschrift bouwde, de man die van Gods geest vervuld werd. Zoo ook had Calvijn zijn Bezaleël, die de woonplaats des Heeren in Genève zou optrekken en sieren, 't Is zeer waarschijnlijk dat dergelijk een persoon heeft bestaan, doch historische zekerheid hebben we niet; reeds de naam bewijst het.

Calvijn verlaat het leven als de natuur bloeit; beeld van zijn volbracht werk. Hij gaat heen, geacht, geëerd, bemind bij duizenden. Wel wacht hem geen apotheose, daarvoor was zijn tijd te ver; hij wordt begraven. Maar, opmerkelijk, niemand weet thans meer waar. Vergeefs wordt in Genève zijn graf gezocht. Is het denkbaar, zoo de Calvijn der legende werkelijk had bestaan, dat men zijn graf niet zou weten te wijzen? Waarom weten we het dan wel van Luther, ja van zoo

') Bezaleël (Hebr.) wijst op „schaduw". — Volgde Beza niet, als dc schaduw, Calvijn?