is toegevoegd aan uw favorieten.

Heeft Calvijn ooit bestaan?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk we reeds boven bij zijn Catechismus zagen, ongetwijfeld staat vrij wat op zijn naam, dat hij nooit gezien heeft. Maar nog eens, aan opzettelijk bedrog denke men hierbij niet. Menigeen die schreef, wist in later dagen, dat hij alleen gelezen zou worden als Calvijns naam den titel sierde. Daarbij volgde men hierin een gebruik, dat in de oudheid zeer algemeen was. Trouwens van hoe menig werk uit vroeger of later tijd is de schrijver onzeker. Hoe verschillend wordt niet de vraag beantwoord: wie heeft den „Prediker", wie den „brief aan de Hebreeën" geschreven? En is ooit uitgemaakt, dat Marnix de dichter is van het „Wilhelmus"? Toch veroordeelen we niemand die hem zoo noemt, en spreken we van „Salomo's Prediker" en „Paulus' brief aan de Hebreeën".

We wezen reeds op het, onloochenbaar veelzeggend, feit, dat Calvijns graf niet te vinden is. Dat hij zelf uitdrukkelijk op zijn sterfbed verlangd heeft door geen grafteeken of gedenkteeken geëerd te worden, is natuurlijk een verzinsel uit later dagen, toen men, met het historisch karakter van Calvijn toch reeds wat verlegen, er iets op uitvond om het te redden. Even opmerkelijk is, dat er volgens de beste kenners geen betrouwbare afbeelding van Calvijn bestaat. Wel is zijn beeltenis vaak gegeven, maar dusver heeft niemand haar echtheid kunnen bewijzen, 't Is dan ook moeielijk