Kort verhaal van den kerkelijken strijd te Amsterdam, in de eerste dagen van Januari 1886

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar