is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeërlei zedewet?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lt.r,::k "V" r ««!>«. Ik neem dus aij„

O aal, hoe cyn h my ^ jn ^ ^ ^ ^

naar' d V°°!'.taan dat een vrouw geen ontuclit mag bedrijven maar dat die eisch den man niet geldt. J

en1 voom°frij n H°0gieeraar: a,s ik «"en regel handel onttrekken J„8 ZJTZ^T. de Pr08titatie tracht te

onttrekken , j " prostitutie tracht te onttieitken, zoo wordt miin a>.|,o;,j

in hst «—*—"i **'»»,

E« Jge„ v„„r „,,s land! I„ ïe„.e ,oekomst ™ ik t leeds geen vrouw wil zich meer prostitueeren

.& ml nVuue mannen bHjVe" °m Prostituees vragen,

dat niet w ï' ' k°"U hl"' t08' »'» h«»

dat niet weigeren _ meent de Hoogleeraar.

ilaar als nu door onze „gezegende" werkzaamheid jjeen v^ouw meer wil.' VA at zal de Hoogleeraar dan doen? Dan

zeuren- °.°r " n°°d gedr0ngen tot de mannen moeten ' gg • er is niets aan te veranderen, gij zult kuisch worden, evenals de vrouwen!

Met andere woorden: dan zal hij moeten eindigen met .«n «gen beginsel te verloochenen en het onze te huldigen Wij vinden het wel zoo eenvoudig met het onze te

Sr," ^ : de eischen der zedelijkheid

J dezelfde voor den man als voor de vrouw; een vrouw even veel recht op een kuischen bruidegom als een man op een kuische bruid

VV ij zeggen met Staring tot alle mannen:

Wat klaagt gij uw Mannin als uw verleidster aan'

Hij volgt te schand'lijk, wiens plicht was vóór te gaan.

Gij, heeren der schepping! —gij moest u schamen vrouwen

e" Haar' re6dS geVall6n Z«"' n°g diePer^t

ijk te trappen, omdat gij uw lusten niet betoomen wilt omdat gij aan mets meer gelooft, aan geen God , geen recht,' geen zedelijkheid, geen eer , geen adel des geestes — maar