is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee- en driestemmige zangstukjes voor de jeugd, tot school- en huisselijk gebruik

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie weet, welligt is over ons Het treurig lot beslist,

Dat morgen ook uit dezen kring,

Reeds iemand wordt gemist.

Ei hoort, hoe dof en somber klinkt De doodklok heden weêr! —

Een mensch nog korts zoo vlug als wij, Zinkt in het graf ter neêr.

Ei ziet, men nadert reeds het graf, Met baar en kist belaan;

En blijft met 't lijk in d' enge kluis, Bij d' open grafkuil staan.

En treurig scharen vriend en maagd, Zich daar te zamen om ;

En blikken in de diepe kuil,

Van smart en rouwe stom.

Nu zinkt de kist in 't graf, helaas!

Ziet daar des menschen lot;

Maar kind'ren, zijt gij braaf en goed. Dan leeft gij voort bij God.

liet lot dat ieder deugdzaam kind Na zijnen dood verbeidt,

Is eeuwig storeloos genot

Van vreugd en zaligheid.