Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§3 <§<g>§> O

Bij de Uitgevers dezes en alom is mede te bekomen:

VERSLAG van de ongeloofelijke handelwijs der Arrondissements-Regtbank ie Utrecht; en Pleit-Memorie ter verdediging van Staats-Burgerlijke regten en . vrijheid van Godsdienst. Door P. Zonne , Bedienaar ^

des Goddelijken Woords f 0.12}.

^ DE ROEPING der Rijken in betrekking tot de Armen. Een woord over Colonisatie. Door H. P.

Scholte , V. D. M » 0.10.

gg <§<fy§> §8

Sluiten