is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vraagstuk van den vooruitgang in de geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen, dat het goede moest werken in 't kwade, zou het goede triompheeren, dat de melodie zich moest heenworstelen door den wanklank, zal ze zijn dat groote en dat goddelijke, dat de kathedralen en dat de zielen vervult... Maar daarom is de wanklank er wel, en de duisternis, en het kwaad, en daarom is het waereldwee er wel, en daarom zijn er de dooden, die zijn gestorven en gestorven zullen zijn, — dit is het leven, maar de groote mensch, de diepe mensch, de heilige mensch, die tenslotte de geschiedenis van den geest maakt, de opperste geschiedenis, de geschiedenis van het Eeuwige in den tijd, deze mensch is ontstegen aan die aarde, en, zooals het gezegd wordt in dat wondervolle drama van het Nieuwe Testament, deze mensch is door den dood heengegaan, en hij is geweest aan het kruis, en hij is herrezen uit den dood, en nu vervult zijn Geest de dingen.

De mensch Christus — de Christus in ons — sterft en staat uit de dooden op en overwint de wsereld naar den geest, en die geest, is niet wat nieuws, moet niet nog komen in de toekomst, maar die geest is er en was er en zal er zijn, en steeds dieper zullen we dien geest verstaan, en dat is de verlossing, dat is de uitkomst, dat is de zaligheid.