is toegevoegd aan je favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te stellen, waar blijft dan de benoeming, en wat dan te doen met de benoemden? Het is alles behalve contractueel duidelijk!

En voorts. De aanstelling nu geschiedt door de Kerken en door de Vereeniging. Beide hebben dus ook in dit artikel weer evenveel recht. Of eigenlijk houdt de Vereeniging het einde in handen. Al het recht der Kerken in de benoeming beteekent niets, wanneer de Vereeniging weigert aan te stellen. Ook de samen te roepen Generale Synode kan daar niets tegen doen; want die brengt wel de zaak der benoeming tot beslissing, doch heeft op de aanstelling niets te zeggen. De Synode heeft beslist wie Hoogleeraren zullen zijn, doch of die benoemde Hoogleeraren in functie zullen treden, hangt alleen van de Vereeniging af. Of vergissen wij ons hier, wijl wij teveel naar de letter en niet naar de bedoeling oordeelen? Maar dit laatste mag immers niet!

Vervolgens: De Hoogleeraren in de Theologie maken een voordracht van één of meer personen, en dienen die voordracht bij de Curatoren der Kerken in. Doch dezen zijn aan de voordracht gebonden; d. w. z.: de Kerken onderworpen aan de Universiteit. O, souvereiniteit der vrije wetenschap van Amsterdam! Bij de Staatsuniversiteit is de Begeering niet gebonden aan de voordracht en niemand denkt er aan te beweren, dat dit de wetenschap te na komt! .. . Zijn er echter minstens drie der Curatoren tegen, en baat correspondentie met de Hoogleeraren niet, dan beslist de Generale Synode. Waarover ? Eene benoeming is nog niet geschied. Slechts een voordracht. Zij beslist in de zaak der benoeming. Dus zij beslist of de benoeming zal plaats hebben uit de voordracht. Vindt de Synode die ééne op de voordracht der Hoogleeraren goed, of kan zij één benoemen uit de voordracht van meer personen, dan is de zaak der benoeming in orde. Doch als de Synode noch dien ééne, noch één van de personen uit de voordracht geschikt oordeelt, wat dan? Kan de Synode in dat geval ook buiten de voor-