is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de andere Faculteiten. Bovendien: de Kerk moet niet gemengd worden in de finantiën der Vereeniging, en de bloei der andere Faculteiten mag niet beperkt en tegengehouden worden door den samenhang der Universiteit met de Kerken naar Bavinck's voorstel!

Art. 8.

Voorstel-Bavinck. Voorstel-Bos.

Evenals de Vereeniging voor De Hoogleeraren der Eigen

Ilooger Onderwijs harerzijds, Inrichting zijn onderworpen

houden ook de Kerken door aan de regelingen en het toe-

raiddel van hare Curatoren zicht ven hare Curatoren, en

toezicht op het onderwijs der als Hoogleeraren in de Theo-

Hoogleeraren in de Theologie. logische Faculteit aan de rege-

Deze zijn als Hoogleeraren lingen en het toezicht der Vrije in de Theologische Faculteit Universiteit. Indien er cononderworpen aan de regelin- flict komt tusschen de vergen, die voor de Universiteit plichtingen die de IToogleeraren gelden. Indien er conflict komt hebben als Hoogleeraren van tusschen de verplichtingen die de Eigen Inrichting der Kerde Hoogleeraren hebben als ken en die welke op hen rusten Hoogleeraren vanwege de Ker- als Hoogleeraren in de Theoken aangesteld, en die welke logische Faculteit der Vrije op hun rusten als Hoogleeraren Universiteit, zal de Generale der Theologische Faculteit, zal uitspraak doen. de Generale Synode in laatste instantie uitspraak doen.

In dit artikel is niet veel verschil, wanneer met gelijke woorden hetzelfde bedoeld wordt. Iets dat wel aan twijfel onderworpen is, als dit artikel in verband beschouwd wordt met de andere artikelen.

Vooreerst het begin.

In het voorstel-Bavinck is het, alsof wat de Vereeniging doet en zal doen, zoo al niet de grond, dan toch de maatstaf is voor wat nu ook de Kerken moeten doen. „Evenals de Vereeniging .... houden ook de Kerken." De Vereen, moet echter in dit geval niet het model zijn,