is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekening gebracht worden de kosten, aan de verhuizing der Hoogleeraren verbonden.

Voorts zal door de Generale Synode in overleg met de Vereeniging voor Hooger Onderwijs worden vastgesteld welk aandeel door de Kerken zal betaald worden in de kosten, aan onderhoud der gebouwen enz. verbonden.

Art. 17.

Beide in 't eerste gedeelte gelijk.

Het contract van de Kerken met de Directeuren der Vereeniging voor Hooger Onderwijs wordt aangegaan voor onbepaalden tijd, met dien verstande, dat het van weerszijden opzegbaar zal zijn, mits hiervan één jaar van te voren kennis gegeven worde.

Het voorstel-Bos heeft er echter dit bij:

Eventueel verschil over de uitlegging van eenig artikel van dit contract wordt door de Generale Synode beslist.

Dat achten wij om een mogelijk conflict niet ongewenscht; ja, noodzakelijk.

Reeds nu toch bleek uit Heraut 1299, dat enkele bepalingen in 't voorstel-Bavinck niet naar de letter, maar naar de bedoeling er van moesten verklaard. Wat een bronnen voor nieuwe gedeeldheid en onrust! Toch verwierp ook hier de meerderheid der Synode maar 't betere, en nog wel in strijd met haar eigen systeem, om ook bij ander geschil de Synode te laten beslissen!

Art. 18.

Voorstel-Bavinck en Voorstel-Bos verschillen alleen hierin, dat het eerste alleen 's Gravenhage en het andere ook Leiden of Utrecht als plaats der vestiging aanwijst.

De slotbepaling, bij beide gelijk, loopt over het Gymnasium.