Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel, wat het slot er van betreft, niet zoo was. Neen, bedoeld was, dat de Generale Synode, ook buiten de voordracht van Hoogleeraren kon benoemen, en dat de aanstelling alsdan volgen moest ook. Daarbij echter aanstonds te spreken van gebrek aan waarheid en van een gebruik maken van elk wapen in dezen strijd, geeft minder pas, als de „Heraut" zich slechts redden kan door van de bedoeling van het artikel te spreken!

Laten wij over de bedoeling van dit artikel verder niet twisten, maar een weg aanwijzen die beter is.

In het voorstel-Bos is het duidelijk genoeg uitgedrukt, dat de Kerken het zeggenschap zullen hebben in de benoeming. Indien nu het voorstel-Bavinck dat ook bedoelt, laten dan de voorstanders van het voorstel-Bavinck dit artikel overnemen van het voorstel-Bos. Dan zijn we, wat de benoeming aangaat, alvast klaar. Anders blijft toch nog altijd de gebondenheid van de Curatoren der Schoolgaan de voordracht bestaan!

Misschien zijn er meer artikels in het voorstel-Bavinck, die beter bedoeld zijn, dan de uitdrukkingen doen vermoeden. Laten de voorstanders van het voorstel-Bavinck ook die artikelen verruilen voor die in het voorstel-Bos. En als zij dan ook art. 1 uit dat voorstel in het voorstelBavinck kunnen overnemen, dan bestaat er goéde hoop, om tot één voorstel te komen. De titel van het voorstel doet hier niets af. Beweren de broeders, dat er principieel geen verschil bestaat tusschen de beide voorstellen, welnu, dan kieze men, om de minderheid (?) wat tegemoet te komen, het voorstel-Bos , met enkele wijzigingen van woorden en uitdrukkingen. Zeggen de broeders: neen, dat doen wij niet, omdat het voorstel-Bavinck principieel verschilt van het voorstel Bos, dan mogen de Kerkeraden tusschen beide kiezen.

Wij houden nog vast aan de vooronderstelling', dat de meeste Kerkeraden, kiezende naar de begeerte dor meeste leden der Kerk, niet met het voorstel-Bavinck, maar met dat van Bos meegaan. En dat wel, omdat wij niet

Sluiten