Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF.

Opmerkingen naar aanleiding van Dr. Knijper 's rede over „ Verflauwing der Grenzen" noemdi ik dit opstel. Het is de omwerking eener voordracht, door mij in Januari in eene samenkomst van den Haagschen Protestantenbo7id gehouden. Toen werd mij gevraagd haar door den druk meer algemeen bekend te maken, en .... was het zucht om nuttig te zijn of zwakheid, strijdlust of ijdelheid — wie vermag hief de grens te trekken ? — ik besloot aan dat verlangen toe te geven. Omstandigheden van mijn wil onafhankelijk waren oorzaak van vertraging.

Zutphen , Maart 1893.

B. Cuperus.

Sluiten