Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij mocht werken in des meesiers hart; ik ondervond weer de liefde mijns hemelschen Vaders; ook mijn man had dien morgen onder het ontbijt dat de Heere het hart des meesters mocht bewerken ten onzen nutte. — Des voormiddags kwamen de beide meesters te zamen op den winkel; zij handelen te zamen, en hebben ook een grooten winkel van manufacturen, en behangers waren. Zij vroegen door dien Duitschen knecht aan mijn man, wat hij verdienen moest in de week; hij antwoordde dat zij hem zouden geven, hetgeen billijk en recht was. Toen zeiden zij dat zij hem 8 Dollars in de week zouden geven, en vroegen of dat goed was. Mijn man zeide ja; de andere knecht zeide tegen hem, dat het goed loon was, onldat hij geen Engelsch kon; dat hij nu eerst wat in daghuur moest blijven werken , tot hij wat gewoon was, en dan op het stuk werken, dan kon hij meer verdienen; want mijn man gelooft, dat een schrijnwerker, als hij Engelsch kan, wel lo a 14 Dollars verdienen kan. Toen hij mij des namiddags dit zeide, hadden wij wat te danken, dat kunt u wel denken. Mijn man zeide: «ziet gij wel, dat de Heere zorgt?» Nu werd het weer zaturdag, en wij ontvingen 8 Dollars. Toen dacht ik dat het nu eerst een begin was, en wij weer de achterstand der vorige weken niet wouden krijgen; maar na acht dagen beurden wij weer 13 Dollars en 2G Centen; dit was den lGJen Augustus; dit was de eerste dag dat Jan werkte; Willem was 8 dagen na Derk aan het werk gekomen ; zij verdienen elk een Dollar daags, dat mij meê viel van Willem : ik dacht niet dat een verwer zooveel zou verdienen. Nu had onze huisjuffrouw gezegd, dat zij zelve de kamer moest hebben voor haar dochter, die pas gehuwd was, en haar kraam daarop uitliggen moest; nu

Sluiten