Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

markt is een groot hardsteenen gebouw, wel een straat lang; in het midden is er een ruime gang. Hier kan men alles koopen: vleesch, visch, lammen. heele varkens, schapen, kalveren, eenden en kippen; alles wordt geslacht en schoongemaakt op wagens de stad ingebracht; er kan niet bedacht worden, dat tot de eetbare waren behoort, of het wordt hier gevonden; en voor en om het gebouw staat het vol wagens met vleesch en groenten, aardappelen en allerlei vruchten. Het vleesch koopt men van 6 tot 2 cent het pond; van 6 is rund-, van 2 tot 5 schapenvleesch. De schapen zijn hier zoo vet, dat het een lust is om te zien. Wij eten haast alle dagen vleesch; wij kunnen niets beterkoops eten, als wij een 4d° spint aardappefen kooken voor 5 cent, dan houden wij nog over; zoo doorvoed zijn wij. — Meest alle mcnscben eten driemaal daags vleesch; men zou haast zeggen: «het moest eenmaal ophouden»; maar met honderden, zegt mijn man, brengen zij 's morgens de schapen en varkens ter markt; en, als het zoo heet is, ligt er van binnen in het geslachte vee een stuk ijs voor het bederf. En allen zijn vriendelijk, en staan ons overal mede ten dienste; wat wij niet hebben, leenen zij ons; stoelen om op te zitten brachten zij ons op de kamer totdat wij koopen konden, en wij er zes andere gekocht hadden voor 3 Dollars, en een bedstee voor 2 Dollars min '/4; want hier zijn geen bedsteden en ledikanten, als bij ons, maar opene rustbanken; ik denk dit is om de warmte; en zij slapen met een ve~ renbed onder, en een stroobed boven; maar alles deftig en netjes; daar is Arnhem niets bij. Men ziet hier geen armen, geen bedelaars, ook geen collecte of armbus, zelfs niet in de kerken, die mijn man bezocht heeft. Hij zag het Avondmaal uitdeelen, maar niemand iets geven

Sluiten