is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opschik is groot; inen kan gecu onderscheid zien lusschen een schoenlappersvrouw en de vrouw van een voornaam heer; de meesten loopen bloothoofds; ik hoop vreemd te blijven van hunne gewoonten in dezen, schoon ik aller aandacht tot inij trek. Die komt, laat die toch veel kleeren en schoenen medebrengen: dit is hier zoo duur. Ik geloof dat hier meer winkels zijn dan in Arnhem, huizen zoo prachtig en vol, waar Baalman niets bij is; ik kan deze stad nergens beter bij vergelijken, dan bij hetgene geschreven staat in Openb. XVIII: 12, 15, uitgenomen de zielen der menschen. De kunsten en wetenschappen zijn groot; mijn man z.egt dat hij veel ondervonden heeft, maar nooit zoo heeft zien werken als hier: geheele huizen, zelfs van' 4 verdiepingen hoog, worden hier heele strateii ver met eene machine, daar soms wel 16 paarden voor zijn, verzet; de fondamenten losgemaakt, en dan in zijn geheel overgebracht, niet alleen planken huizen, maar ook steenen ; mijn man heeft dat zelf gezien. De eerste huizen , die hier gebouwd zijn, schijnen meest houten te zijn; de verdere van steenen, zoo als bij ons; en die later gebouwd hebben, en nu bouwen, meest hardsteen, ook de fondamenten. Men ziet meer steenen bij een gebouw liggen als in Arnhem in een magazijn, en des nachts blijft alles openliggen : magazijnen met hout. De wasschen blijven buiten hangen, niemand steelt hier; dit hebben zij ook niet noodig; schildwachten ook niet voor de deur; geen klepperlieden; poortklok hoeft niet te luiden: hier zijn geen poorten; want geen komiezen ziet men hier, geen dienders; enkele knechts der Politie , die meer naar lieeren gelijken, maar voor hun hoed hebben zij staan het woord : Politie. Soldaten zijn hier ook, doch niet veel; prachtig gekleed; vrijwilligers, ook getrouwden; zij zijn drie da-

4