is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men moet hier een jaar leven, eer men wat trekt, en alles is hier duur. Wel is het waar, dat een pond spek in de binnenlanden 9 Centen kost, maar het zijn Amerikaansche Centen. Ik kan voor geld nu niets koopen als: meel, spek, zout en azijn. Alles is hier nieuw; over een jaar is hier weer genoeg en goedkooper, maar als dan weer anderen komen, die moeten 5 mijlen verder, daar is dan weder dezelfde duurte. Zijn er een jaar goede bemiddelde menschen, die kunnen dar, denzulken, die overkomen, eten geven, en aan het werk stellen, dat vind ik de beste weg. Die alleen wil beginnen, moet rekenen dat hij voor viermaal 80 akkers grond 1000 Gulden moet hebben; 5 jok ossen, welken 575 Gulden kosten; een wagtjn van 125 Gulden; een ploeg van 40 Gulden, en

4 koeijen 155 Gulden; een jaar leven met vier manschappen 400 Gulden, en aan klein gereedschap 200 Gulden. Komen zij met meer, dan is het meer dan de helft minder, want

5 jok ossen, een wagen, een ploeg, is ook genoeg voor vier huisgezinnen; maar men kan niet minder dan met 6 ossen ploegen, zegt een ieder. Het gras kost hier niets! Ik wilde wel dat ik van mijn' grond zesmaal honderd duizend ponden verkoopen kon voor 50 Cent de duizend; het is beter dan het in uw land is. Gaat men hier door de prairies, welke grasgronden zijn, men moet verdwalen , daar het gras langer is dan de menschen. Ik heb een stuk grond, waar een klein welwater door loopt; het is 8 a 10 voet breed, en stroomt geweldig, maar ik kan het maar op twee plaatsen bezien, van wege de lengte van het gras; als het met het najaar verdord is, kan ik eerst goed zien hoe het welwater door mijn grond loopt. Toen ik de plaats uitzocht waar ik mijn huis zou bouwen (hetwelk opeen heuvel zal staan, 5 voet boven het water) was ik genoodzaakt hel gras voor mij af te maaijen, want er was waarlijk geen doorkomen aan dan met moeite.