is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. ... 18 Oct. 1846.

Den WelEerw. A. C. van RAALTE.

Geëerde en zeer Geliefde Broeder in den Heer en Zaligmaker Jezus Christus !

Ik ontfing uwe letteren, en de gedrukte copie van het beroep op de geloovigen in Noord-Amerika, door de handen van den bejaarden broeder Hengelveld.

Het speet mij, van hem te hooren dat uwe gezondheid verminderd en geheel verzwakt was, ten tijde van uw schrijven, maar ik dankte onzen God, dat gij dag aan dag beterdet.

Ik moet melden dat broeder Hengelveld zeer ziek is geweest op zijne reis, en dat hij bij zijne komst in A. ... zelfs zoo erg was, dat ik mij genoodzaakt zag hem voor cenige dagen in een hospitaal te plaalsen. Hij schijnt nu spoedig genezen te zullen zijn. Ik heb ook het genoegen gehad W. Hartman en zijne familie te zien. Hij schijnt een zeer verstandig en godvruchtig Christen te zijn.

Het is mij aangenaam u te informeren, dat de slaat van de Christelijke broeders der nieuwe of Evangelische afgescheidene gemeente veel belangstelling verwekt onder