is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan boord van de Stoomboot Great Western , te Buffalo, 27 Nov. 1846.

Den WelEenv. Heer D\ BRUMMELKAMP zijne gade en huisgenooten te Arnhem.

Dierbare Vrienden!

TV ij'hopen, dat gijl. onze letteren uit New-York zult hebben ontvangen, waarin wij u het een en auder van onze zeereis, alsmede van onze eerste ontmoetingen hebben medegedeeld , en dat gij met ons den Hecre van ganscher harte zult hebben gedankt voor onze behoudenc overkomst. Ik vvensch nu andermaal het een en ander mede te deelen; — ik weet echter niet juist, wat ik al in den vorigen heb medegedeeld, vergeef daarom de hierin lichtelijk voorkomende herhalingen. — Na afloop van onze vrij gunstige zeevaart hadden wij ook in vele opzichten eene aangename aankomst in New-York; echter tot mijn groot leedwezen werd ons schip niet slechts door Duitsche , maar zelfs door Hollandsche bedriegers bestormd, die hun rol stout speelden; zij waren, naar hun voorgeven, bedienden van het huis, waarmede wij handelden, en waren tot mijne verbazing van alles ingelicht, zelfs van onze Hollandsche betrekkingen. God heeft ons echter behoed; en, nu die gevaren kennende, moet ik smeeken om bewaring voor die volgen. Mijne opmerking is echter deze, welke,