is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen te koop is; doch tot nog toe was zulks verbleven; bij is cchler bereid al te doen wat hij kan. Ik hoop hem voor te slaan, dat, zoo zij iets kunnen, zij in de eerste plaats ons helpen in een groote landstreek te bekomen. Ik wenschte wel dat zij zulks aankochten, en het uitsluitend aan ons voor Gouvernements prijs overdeden met de interesten van dien, dan lag er eene goede grondslag, en eenmaal dezen stap gedaan hebbende, twijfel ik er niet aan of zij doen meer. Ik twijfel er niet aan of van Amerikaansche zijde zal men ondersteuning vinden, eerder echter in Amerika zijnde, dan wel om de reis uit Holland te doen; dus voor de zeevaart moest Holland zorgen! Zeer verlangend ben ik er naar om te weten of de Hollandsche broederen, op de October vergadering, ook gerijpt zijn om te handelen in het belang der verarmde broederen , en voorts wat daar besloten is; alsmede om te weten den loop der kerkelijke zaken.

Van Albany zijn wij per stoomwagen naar Buffalo vertrokken. Met verwondering heb ik gezien dat de treinen daar voortrennen over de ijzers zonder door cenig hek of beschutting te zijn afgesloten. Al de ijzers liggen daar onbeschut; menschen, varkens en allerlei gedierte loopt er ongehinderd over; ruw en slordig is alles gemaakt; deze ondernemingen worden ook niet gedrukt door kostbare gebouwen; de wagens zijn goed; ons echter duwde men in een ellendige lekke kast. De reis daarin was van wegen de nattigheid en het willekeurig oponthoud zeer onaangenaam ; de landen echter, welke wij doorreden , verzoeteden mij het zure; zij gaven mij overtuiging van de vruchtbaarheid; de lengte van het ten deele verstorven gras; de zware klaver op de ongeroerde grond; de weinige arbeid, welke men besteedde aan bet hooiland