is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tc zijn. Zij zijn in hunne werkzaamheden snel en stout; de Europeanen moeten les ontvangen, in plaats van geven. Geene onderneming is te groot; zij verhuizen honderde mijlen om een beuzeling, of het niets is; men treft bijkans geen huisgezin aan, dat op zijne woonplaats is opgevoed geworden. Van het meublement maken zij geen werk, van de kleeding veel. Hunne huizen verhuizen zij gedurig en ongelooflijk snel. Ja , uren ver, zelfs zóó, dat er de familie in blijft woonen ; zelfs steenen huizen brengt men over rivieren!

Kanalisatie en spoorwegen worden zeer uitgebreid; doch zij besteden het derde deel moeite er niet aan, als in Holland het geval is. Geene affaire is hier verklad; men laat zich goed betalen; men behoeft niet verlegen te zijn om een werkkring; de geheele natuur ligt open. Er moge met den handel en in alle affaires veel te verdienen zijn, steeds echter zou ik den landbouw aanraden. Want de natuur is hier mild, en de landen stijgen niet slechts in prijs door den arbeid, maar vooral door de toenemende populatie. Wil men echter zich hier builen eene Hollandsche kolonie roeren, dan moet men Engelsch kennen ; Engelsch te kennen is noodzakelijk. Deze stad krijgt eene groote ontwikkeling ; de aanleg is gelijk overal regelmatig; van hier gaan twee spoorwegen uit.

Armoede is hier niet; nienschen, die werken kunnen, is men hier ongewoon te bedeelen; bédelen heb ik nog niet gezien. Ook van deze stad geloof ik te moeten getuigen dat er veel goeds en veel vroom volk in is, ook volslagen ongeloovigen en groote goddeloosheid. De hier neer zakkende Roomschen zijn meest dóór-slecht volk; onder de deftigen is hier veel godsdienstzin. Ds. D. is leeraar bij de Presbyteriaansche kerk, een vroom man ge-