is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weduwen en hulpbehoeftigen. Iedere soort van volk, dat hier neerzakt, blijft op zich zelve staan, en bouwt eene kerk. Kerken zijn er in menigte . waaraan men schatten besteedt; echter is hier ook een geslacht, dat geene kerk hebben wil, en doorbreekt in goddeloosheid; de goddeloosheid is echter niet in eere. Hier in de stad heb ik ook een Presbyteri-

aansch leeraar leeren kennen, genaamd W Hij bedient

twee nabij liggende gemeenten, een Schotsman. Die man is bijzonder deelnemend. Gisteren bragt hij ons een Heer R , wiens vader Predikant in de Hollandsche gemeente in New-York (doch al deze gemeenten hebben het Hollandsch reeds lang verloren) geweest was. Hij kon nog een weinig Hollandsch verstaan, hetwelk zeer aangenaam voor ons was, vooral voor mijne vrouw. Uit betrekking op de Hollanders bood hij aan ons te helpen, waarin wij hem mochten noodig hebben ; ook beloofde hij met onzen bollen, gullen W... mijn gezin tijdens mijne reis te bezoeken. Deze R.... had eenen brief ontfangen van zijn broeder, Predikant nabij New-York, welke het van de predikanten der Hollandsche Gemeente te New-York ontvangene nieuws mededeelde, dat er eenige duizende echt oud Hollandsche Gereformeerden, die zich van de Staatskerk hadden afgescheiden, overkwamen; dat er al een gedeelte was gearriveerd, en dat zij naar het Westen vertrokken waren, om eene plaats te zoeken; dat hij en de New-Yorksche predikanten hem verzochten, alles wat hij, daar hij in het Westen, te Detroit woonde, mocht te weten komen van deze lieden , hem wilde mededeelen. Na dezen brief ontfangen te hebben, vond hij ons door D\ W... tot zijne blijdschap als ook tot de onze. Deze brief, in verband gebracht tot het gedrag van Ds. W.... te New-York, bevestigt mij in de hoop dat de Hollandsche gemeente te