is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen uit Noord-Amerika

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

New-York bereid is, ons te ondersteunen. Omtrent mijne geheele reis tot dusver moet ik getuigen dat de Heere ons krachtig helpt in onze vreemdelingsreis, en het biltere daarin tastbaar verzoet; want van plaats tot plaats, waar ik mij openbaar maak, vind ik hartelijke deelneming en hulpvaardigheid.

Ook zie ik mij steeds op de innemendste wijze door brieven van aanbeveling geïntroduceerd. Nu heb ik alweer, voor mijne reis naar het Westen, onderscheidene brieven aan Godzalige en in aanzien levende predikanten en andere Heeren , zoodat ik beschaamd word onder al die vriendelijkheden en onderscheidingen, welke ik in dit vreemdelingsland, door 's Heeren goedheid genieten mag. Men plaatst hier de Hollandsche afscheiding op dezelfde lijn als die van Schotland ('); zoo dat 'zij hier onder de Godvreezeude kringen veeleer eene kroon dan smaadheid is. In deze stad heb ik onderscheidene scholen bezocht. Die algemeene publieke scholen bevallen mij niet; wanneer de godvrucht der schoolmeesters er geen goede richting aangeeft, zijn het wereldsche scholen. Hier echter is geen gebrek aan privaat-scholen , waar Christelijke schoolmeesters aan het hoofd slaan; doch dat privaat-onderwijs is duur; zulks is Amerikaansche gewoonte: men laat zich ferm betalen. Voor een weinigje iets te doen, wil men niet; maar aan de andere zijde geloof ik dat er geen land is, waar men elkander in alle kringen meer helpt, en waar men voor Gods koningrijk meer over heeft dan hier. Gebrek wordt nergens geleden; die echter hier komt om rijk te worden, om een lui leven te hebben of om een hemel te vinden, die blijve maar weg om de smartelijkste teleurstelling te ontgaan! De milde schepping ligt hier open, en beloont allen arbeid ruim ;

(') [En waarom denkt men er in Nederland anders over? — B.J