is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons huis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De mensch gaat naar zijn eeuwig huis.

Pred. XII: 5m.

Indien gij de stelling handhaaft M. H., dat Schrift het best met Schrift verklaard wordt, d. w. z. indien ge erkent dat in het lévend geheel der Openbaring Gods bei de ontwikkeling der gedachten en de keus der woorden zoo organisch samenhangen, dat boek en boek der Schrift in genetisch verband staat, weet ik ter toelichting van de uitspraak, die ik u daar voorlas, geen treffender noch sprekender schriftplaats, dan Paulus woord van het „huis niet met handen gemaakt," waarmee het vijfde hoofdstuk van den tweeden Korintherbrief begint: „Want wij weten, dat zoo ons aardsche huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van bod hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen". Immers beide spreken van een „eeuwig huis", en beidemalen treedt dit „eeuwig huis" als tegenstelling op van ons Lichaam. De Prediker zegt: „Wij gaan naar ons eeuwig huis", en de Apostel belijdt „dat hij een huis vei wacht eeuwig in de hemelen . Dat „eeuwige huis, dat gebouw van God, dat huis niet met handen gemaakt,- staat bij Paulus tegenover „het aardsche