is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons huis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der wereld, maar in het Heilig Boek van onzen God geschreven. Mensch is de Zone Gods geworden, om al wat menschelijk is te heiligen, en op wat wijs men ook het „Korban" tegen het portaal van ons huislijk leven werpt, steeds is die schending van de gave Zijns Vaders hem een misdaad, een verfoeisel, ten gruwel.

Maar sterker toch is het gevaar uit den hoek der wereld. Vooral in onze dagen schijnen van de vier hoeken der aarde zich de onweerswolken saam te pakken, die het huislijk leven met vernieling bedreigen. De versnelde gemeenschap, het sterk gedreven zelfstandigheidsgevoel, de toenemende zucht_ naar prikkelende uitspanning, de vertiendubbeling der maatschappelijke banden, het spant 'alles tegen het huisgezin saam en dreigt aan het kwaad der uithuizigheid zijn vloekbre beteekenis in het oog onzer mannen en vrouwen te benemen. Gij ouden van dagen weet het wat steenen reeds bij uw levenstijd van dien heiligen huismuur zijn afgebrokkeld. Ben herberg, waar men eet en drinkt en ruste neemt, is voor velen reeds het eenig doel van hun huis geworden. Er zijn reeds mannen thuis in de wereld, thuis in onze gelachzalen, op onze beurs en onze straten, die schier vreemdelingen in hun eigen woning werden. Er zijn reeds vrouwen, voor wie de kleedkamer een wichtiger deel van haar huis wierd dan het leeggelaten woonvertrek. Er zijn er reeds onder onze jongelingen en knapen, voor wie het huis hunner ouders slechts een hinderlijk aanhangsel is, waartegen wrevel in het hart rijst, zonder dat ze het zoet van het leven daarbinnen ooit kenden. Ook daartegen zeg ik, waakt M. H.! Om u zelfs wil en om hunnent wil, want och, de dwazen die ze zijn, ze weten niet wat schat ze wegwerpen. Waakt er tegen bij uw mannen, gij