is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf ook het recht hebben, om deze wet later, als hem dit noodig schijnt, te wijzigen, op te heffen en door een andere te vervangen.

En dit gevaar heeft werkelijk niet lang op zich laten wachten.

Periode van Paapsche onbeschaamdheid en

vrouwelijke standvastigheid.

Den 10 Febr. 1643 — dus in zijn 63ste levensjaar — kwam graaf Arnold Jobst te sterven. Hij werd den 12 April daaraanvolgende in de kerk te Bentheim begraven. Zijn zoon Ernst Willem, die den 6 Dec. 1623 te Bentheim geboren, en dus circa 20 jaren oud was, volgde zijnen vader in het Graafschap Bentheim op, terwijl zijn broeder Philip Coenraad graaf van Steinfurt werd.

Graaf Ernst Willem bleef eerst 18 jaren lang ongehuwd, weshalve zijn broeder Philip Coenraad er vast op rekende, dat hij of zijne nakomelingen eenmaal den ongehuwden graaf te Bentheim opvolgen zouden. Dit liep echter mis. Op zijn 38ste jaar werd graaf Ernst Willem nog verliefd op een schoone Geldersche dame, Geertruida van Zeist geheeten, dochter van eenen landsrechter te Zelhem in het graafschap Zutfen, die vriendin was van 's graven zuster, Anna