is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ernst Willem althans weer tot de „zaligmakende kerk" terug te voeren. Zou dit echter gelukken, — zooveel hadden de sluwe bisschop en zijne geheime handlangers aan 't hof te Bentheim wel berekend, — dan moest dit buiten gravin Geertruida en buiten den hofprediker om gaan. Bij herhaling liet „Vader" Bernhard den weifelenden en naar devotie heenneigenden graaf uitnoodigen om hem eens te Munster met een bezoek te vereeren. Ernst Willem verontschuldigde er zich mede, dat de gravin bevallen moest, en dat zijn broeder Philip Coenraad van Steinfurt overleden was. Hij ging dan ook zonder de gravin de begrafenis zijns broeders te Steinfurt bijwonen, en was voornemens, om na afloop van de ter-aarde-bestelling nog een dag of vijf bij de weduwe, zijne schoonzuster, te blijven.

Van dezen tijd maakten de handlangers van den bisschop, nl. Von Wiedenbrück, die in de plaats van Pagenstecher ') kanselier van den graaf van Bentheim was geworden, en de heer Van Rhede te Brandlegt, gebruik om te Munster te berichten, dat graaf Ernst Willem te Steinfurt was en op dien of dien dag terugkwam. Hierop liet de bisschop al de wegen van Steinfurt naar Bentheim met troepjes soldaten bezetten. Toen graaf Ernst Willem nabij den „Romberg"

') Pagenstecher, van 1651—1667 kanselier te Bentheim, was in dienst getreden by den Keurvorst van Brandenburg. ZieVisch, Voorrede p. II.