is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijheid van godsdienst en brood te zoeken. Jezus had immers gezegd: „Indien zij u in de eene stad vervolgen, vliedt in de andere." In grooten getale trok men met andere gelijkgezinden uit Nederland, onder leiding van Ds. A. C. van Raalte e a., op naar N. Amerika, alwaar het bloeiende dorp „Graafschap", in Aiichigan, naar het graafschap Bentheim is genoemd.

Broeder Sundag oordeelde echter, dat men niet voor de vijanden vluchten maar in 't eigen land blijven moest. Werd men genoodzaakt om in een ander land zijn brood te zoeken, dan was dit heel iets anders, meende hij. Uit het Bovengraafschap vertrokken dan ook slechts weinigen.

Hoe meer men echter in 't oude vaderland de kudde uiteenjoeg, hoe meer ze wies. Men kon zeggen: „De Heere wrocht mede."

Het vervolgen hield aan tot in het bekende revolutie-jaar 1848, toen de tronen van schier alle vorsten in Europa schenen te waggelen. De Oud-Gereformeerden — zoo noemden zij zich — hadden geen vrijheid gevraagd, noch dezelve nu reeds verwacht, toen de vijanden, die hen vervolgd hadden, de vlaggen uitstaken en de klokken begonnen te luiden. Op de vraag van de onnoozele verdrukten: wat dit toch te beduiden had? — gaven de feestvierders ten antwoord: „omdat er vrijheid van godsdienst is gekomen'."

Als vroeger de ambtsrechter wel eens tot broeder