is toegevoegd aan uw favorieten.

Tubantiana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij gezegd, dat men J. Bavinck naar de Opleidingsclasse te Hoogeveen zond, alwaar onder leiding van Ds. Wolter Kok, wien men andere behulpsels had toegevoegd, tal van jonge mannen werden gekweekt voor de Evangelie-bediening. Velen hunner zijn voor de kerke Christi een zegen geweest, en anderen van hen dienen haar thans nog met eere. Onder de laatsten mag Ds. J. Bavinck te Kampen, vader van Prof. Di. H. Bavinck aldaar, met eere genoemd worden. Wat men van de wijze van verkiezing ook oordeelen moge, dat de rechte man gekozen is, laat zich moeielijk ontkennen.

J. Bavinck was gekozen met het doel, om, als de Heere daarvoor ruimte in 't vaderland verleenen mocht, allereerst in de eigene uitgeleide kerk van Bentheim te dienen. Hij studeerde zeer voorspoedig en voldeed buitengewoon, waar hij optrad. Toen hij candidaat en dus beroepbaar was, werd hij door schier al de gemeenten van 't Graafschap beroepen. Hij nam dat van Uelsen aan, om meteen Wilsum te kunnen bedienen. De Heere beschikte het zoo, dat toen hij klaar was vooi den arbeid, juist de vervolging een einde nam.

Nu duuide het niet lang, of op onderscheidene plaatsen werden de belijders der oude waarheid tot zelfstandige gemeenten gevormd.

Edoch, dit gebeurde niet dan nadat eerst eene Commissie naar den „Overkerkenraad" was gezonden, met de vraag: of deze de reformatie der kerk ter

5