is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee vragen des tijds

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor te stellen, maar wij kunnen haar wel verdedigen ; immers wanneer men in een persoonlijk God, in een Schepper en Onderhouder der wereld gelooft, waarom zou men dan ook niet gelooven, dat God zich geopenbaard heeft in Christus, in dien Christus, die ver boven de natuur stond, en die al zijne teekenen en wonderen heeft bezegeld met het grootste door hem verrichtte wonder: zijne opstanding uit de dooden !