is toegevoegd aan uw favorieten.

De overwinning des geloofs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en anderen; vgl Ypey en Dermont, t. a. p., iste Deel, aant. bl. 75 v.v.; het bedoelde schip was het oorlogschip van Friesland's stadhouder Aremberg, die zorgde dat de gevangenen in Alva's klauwen kwamen.

66) blz. 20. Dr. Scheltus werd later predikant teEmden zelf; Jan Arentszoon vertrok naar zijnen vaderstad Alkmaar; en Gabriel werkte later in Delft. Na denjare 1572, zoo 't schijnt. Niemand van hen heeft echter hier op aarde de verlossing van Amsterdam mogen vieren.

67) blz. 20. Vgl. over deze Synode H. Jansen in Voor driehonderdjaren No. 3, Harderwijk M. C. Bronsveld, 1871.

58) blz. 20. 't Is alsof God het niet ziet.

59) blz. 20. B r e d e r o d e, 't is bekend, was in Maart 1577 binnen Amsterdam gebracht met vele edelen, straks door soldaten te volgen, om de teugels van 't stadsbewind uit de handen der Spaansche factie te nemen; hij was een zeer aan zienlijk heer.

60) blz. 21. Tusschen de tegenwoordige Domme rstraat en Houtstraat; had daar de iste prediking plaats bij de stad, de laatste van dien aard bij den St. A n t o n i e d ij k, op den 2 5sten Mei 1578.

01) blz. 23. Wagenaar deelt het stuk in zijn geheel meê.

62) bl. 24. Een zeker niet te hoog geraamd cijfer.

63) Uitdrukking van Prins Willem; bij Arend, t. a. p. vindt men een portret van dien zoon.

64) blz. 27. Arend, t. a. p. bl. 253;

65) blz, 29. Ter Gouw t. a. p., bl. 244.

66) blz. 29. M e y e r, G i d s t. a. p. ik vond in de Kerkeraadsboeken van dien tijd desaangaande niets, doch doorliep ze niet nauwlettend.

6') blz. 30. Op 1 Nov. 1876, Desniettemin slaan bijna al zijne de medeleden den meest schaamteloozen toon dan tegen toenmalige en de tegenwoordige Geuzen.