is toegevoegd aan uw favorieten.

Het beginsel der wetenschap

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BEGINSEL DER WETENSCHAP.

REDE,

NAAR AANLEIDING VAN SPREUKEN I : 7a.

UITGESPROKEN IN DE URE DES GEBEDS, BIJ GELEGENHEID VAN DE NEGENDE JAARLTJKSCHE SAMENKOMST DER VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG,

gehouden te Dordrecht, 26 Juni 1889,

DOOR

J. C. SIKKEL,

DIENAAR DES WOORDS TE 's-GRAVENHAGE.

AMSTERDAM,

J. A. WORMSER.

1889.