is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat nijpende broodzorgen godsdienst-schoolverzuim onvermijdelijk maken, tzij omdat hun geestelijke ontwikkeling niet hooger klimt. Verhalen uit het rijk der geschiedenis of der verbeelding, een hoogst bevattelijke ontvouwing van een enkel begrip, ziedaar het hoogste, waarvoor zij vatbaar zijn. Maar hun jaren klimmen wel. Aan de kinderbanken ontgroeien zij. Als zij dan tot 20 jaren ol langer de catechisatiën bezoeken, zullen zij niet minstens in vier klassen gesplitst moeten worden, die door hun geslacht verdubbeld, door hun getal misschien

verviervoudigd worden?

Van 8 tot 16 uren in de week alleen voor lager godsdienst-onderwijs!

Dan komt nog het middelbaar en het hooger. Bijbelsche geschiedenis, nu niet in den vorm van stichtelijke verhalen, maar in den vorm van geschiedenis, is een ruim veld. Kerkgeschiedenis, nu niet als onderdeel of ter aanvulling van de algemeene geschiedenis, waarin de scholen vooizien, maar als geschiedenis van de ontwikkeling der christelijke leerstukken en van de vormen van het kerkelijk leven, eischt veel tijd. Zij is het middel om het vergankelijke van het blijvende te leeren onderscheiden. Zij geeft van het godsdienstig denken en streven der christenheid een overzicht, dat vruchtbaar kan worden voor het leven. Voeg hierbij de algemeene godsdienst-geschiedenis, wier kennis den blik op de openbaringen des gods-