is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wezig. Dat het godsdienst-onderwijs zoo weinig vruchten draagt en in de schatting van deskundigen zoo laag staat aangeschreven, is rechtstreeks het gevolg van de omstandigheid, dat behoorlijke verdeeling in klassen, overeenkomstig den aard van het onderwijs en het gehalte der leerlingen, feitelijk een onmogelijkheid is.

Als tweede bezwaar weegt de omstandigheid, dat de godsdienst-onderwijzers geen tijd hebben om zich te praepareeren voor hunne lessen.

Voor goed godsdienst-onderwijs aan kinderen en onontwikkelden wordt groote belezenheid vereischt. Behalve de studie van de opvoedkunde, die vooraf moet gaan niet alleen, maar ook dient bijgehouden te worden, is een eerste vereischte, dat de leermeester in de kinder-letterkunde geen vreemdeling zij. Een schat van bijbelsche en niet-bijbelsche verhalen, waarvan de voordracht geschikt is om edele gewaarwordingen te wekken, moet hij tot zijn beschikking hebben. „Met ons verhaal kloppen wij aan alle deuren; het wekt de verbeelding, het maakt vroolijk, het grijpt in het gemoed, het stemt tot ernst, doet bloozen, brengt tot zelfbeschuldiging. ') Het brengt „dien onuitwischbaren indruk voort, die gedachten wekt, waaruit wederom besluiten geboren worden. „Plichtbesef,

') W. JESSE.