is toegevoegd aan uw favorieten.

Ons godsdienst-onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een behoorlijk aantal uren les en heeft den verderen tijd van den dag tot zijn beschikking voor correctiewerk of eigen studie. Daarentegen is het geval denkbaar, dat de godsdienst-leeraar een menigte van vakken voor zijn verantwoording heeft. Maar hij is geen onderwijzer. Hij is predikant. Het is der gemeente niet om het even, hoedanige toespraken haar des zondags worden ten beste gegeven.- En waar is de grens van des herders pastorale plichten? De predikant, wiens practische werkzaamheden hem vergunnen als gestudeerd man een weinig op de hoogte te blijven van zijn tijd, mag van geluk spreken. Hoe zou hij gelegenheid vinden om zich voor eiken tak van onderwijs aan meer ontwikkelden zoo te praepareeren, als voor dat onderwijs vereischt wordt? En deze schets gaat nog wel uit van de onderstelling, dat het huiswerk der catechisanten zich tot een minimum bepaalt. Maar als er dan opstellen bij komen om te corrigeeren, of dictees, die moeten worden bijgehouden, wie berekent de werkzaamheden, waarmede de godsdienst-onderwijzer langs dien weg overstelpt kan worden?

Lager- en middelbaar godsdienstonderwijs. Hoe uiteenloopend zijn hun eischen! Waar is de leermeester, die aan die allen beantwoorden kan? Hij heeft geen tijd! Het gevolg van dit tijdsgebrek is, dat het onderwijs verre beneden de hoogte blijft, waarop het zou moeten staan. Een groot

2*